EUR/USD biểu đồ cho thấy chu kỳ giảm giá còn lâu mới kết thúc

Phân tích
Đăng vào Lượt xem: 86

Chu kỳ giảm giá của EUR/USD từ mức cao nhất ngày 31 tháng 3 1.1185 tiếp tục

Xu hướng giảm giá vẫn còn nguyên vì xung lượng 14 ngày là tiêu cực, đây là dấu hiệu giảm giá

Kỳ vọng cuối cùng kiểm tra lại mức thấp 2017 1.0340

Mặc dù mực thấp nhất năm 2022 1.0470 EBS gần đây có thể hạn chế xu hướng giảm trong ngắn hạn

Chúng tôi đặt một lệnh bán ở mức 1.0630 trước mức cao nhất của thứ năm tuần trước là 1.0642

Nhiều lý do để mua USD nhưng hãy cẩn thận với đám đông

Xem thêm tại biểu đồ:Bài viết được cung cấp bởi ACXFX.

Thị trường 24x7

ConveyThis