Thông báo

Ban tổ chức xin thông báo, do ảnh hưởng của dịch viêm phổi Vũ Hán, triễn lãm TIGVIET tổ chức ngày 22.2.2020 dự kiến sẽ dời sang thời gian khác.

Chúng tôi chân thành xin lỗi.