English en Chinese zh Thai th Indonesian id Malay ms Khmer km Burmese my Tiếng Việt vi

Phân tích

AUD/USD Dễ bị tổn thương ở mức hỗ trợ chính

Giảm 0.2% khi USD tăng 0.1% và lãi suất trái phiếu khi bạc 10 năm tăng 3 điểm cơ bản lên 4.069%

Giảm 0.2% khi USD tăng 0.1% và lãi suất trái phiếu khi bạc 10 năm tăng 3 điểm cơ bản lên 4.069%

Tháng 12 thặng dư thương mại hàng hoá của Úc tăng nhẹ lên 10.9 tỷ đô Úc

Biểu đồ các đường MA 5,10 và 21 ngày đều giảm theo dải Bollinger 21 ngày

Các nghiên cứu động lượng hàng ngày giảm dần, thiết lập cho thấy xu hướng giảm

0.6604 21 DMA và mức cao 0.6625 vào tuần trước là ngưỡng kháng cự đầu tiên

Duy trì mức phá vỡ 0.6500, 61.8% mức tăng tháng 10/tháng 12 đạt mục tiêu 0.6412 76.4%

Xem thêm chi tiết ở biểu đồ: