FOREX

AUD/CAD LƯỚT SÓNG GIẢM NGẮN HẠN

Hôm qua ngáy 27/02, tỉ giá cặp AUD/CAD đã tăng mạnh từ vùng đáy 0.8713 lên mức 0.8806, vượt mức cản 0.8796 - mức giá bị bán xuống ồ ạt ngày 25/02. Với việc giá vừa phá cản thì một nhịp điều chỉnh trong tương lai gần là điều rất có khả năng xảy ra.

GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG GIẢM USD/JPY

Chu kỳ tăng của USDJPY đã tạm dừng và thị trường chuyển sang chu kỳ giảm ngắn hạn.

TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG CHO EUR/GBP

Theo dài hạn, biểu đồ tháng đang thể hiện nhà đầu tư đang giao dịch gần vùng hỗ trợ 0,8200.

EUR/USD XU HƯỚNG TĂNG TIẾP DIỄN

Theo biểu đồ giờ, xu hướng tăng của cặp EUR/USD vẫn tiếp diễn với các đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ, đáy mới cao hơn đáy cũ.

USD/JPY SÓNG ĐÃ NỔI VÀ THUYỀN LẠI RA KHƠI

Tỉ giá cặp USD/JPY đã hiều chỉnh sâu vào vùng 110.080

VÀNG TÍN HIỆU GIẢM, CƠ HỘI CHO ĐỘI BÁN

Sau một ngày tăng mạnh, XAU/USD đã có dấu hiệu giảm.

EUR/USD - CƠ HỘI THEO PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Xu hướng giảm dài hạn theo biểu đồ ngày đã suy yếu và có những tín hiệu tăng điều chỉnh rõ ràng.

GBP/CAD TÍN HIỆU BÁN THEO PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Tỉ giá GBP/CAD đang hình thành xu hướng giảm nhỏ tại biểu đồ H4.

AUD/USD-DIỄN BIẾN PHỨC TẠP TRONG NGẮN HẠN

Có vẻ như đà giảm của AUD/USD từ ngày 13/02 của AUD đã chững lại ở mức giá 0.6586.

GBP/USD PHE GẤU ÁP ĐẢO TRONG NGẮN HẠN

Theo phân tích kỹ thuật, tỉ giá GBP/USD trong dài hạn (biểu đồ ngày) đang nằm trong xu hướng tăng

EUR/USD TRÊN ĐÀ GIẢM MẠNH

Đà giảm của cặp EUR/USD vào đầu tháng 2 vẫn chưa có dấu hiệu suy yếu.

AUD/USD KÌ VỌNG HỒI PHỤC SAU ĐỢT GIẢM MẠNH

Ngày hôm qua chúng ta chứng kiến một đợt giảm mạnh của AUD/USD từ mức giá 0.6700 về tới 0.6590.