Biểu đồ hàng ngày của EUR/USD hướng tới mợt đợt sụt giảm cuối cùng

Phân tích
Đăng vào Lượt xem: 49

 Chu kỳ giảm của EUR/USD từ mức cao 1.1185 ngày 31 tháng 3 được thiết lập để tiếp tục

Xu hướng giảm giá vẫn con nguyên vì xung lượng 14 ngày là tiêu cực: dấu hiệu giảm giá

Kỳ vọng cuối cùng là kiểm tra lại mức thấp 2017 1.0340

Mặc dù mức thấp nhất năm 2022 1.0470 EBS gần đây có thể hạn chế xu hướng giảm ngắn hạn

Chúng tôi đặt lệnh bán ở mức 1.0630, trước mức cao nhất 1.0642 của tuần trước

Xem thêm tại biểu đồ:


Bài viết được cung cấp bởi ASX Markets.

Thị trường 24x7

ConveyThis