English en Chinese zh Thai th Indonesian id Malay ms Khmer km Burmese my Tiếng Việt vi

Phân tích

Chi tiêu thẻ tín dụng New Zealand YY 0,0% so với -0,6% trước đó

Dữ liệu cho tháng 5 năm 2024

Chi tiêu thẻ tín dụng của New Zealand theo năm (YY) đã tăng 0,0% so với mức -0,6% trước đó. Điều này cho thấy mức chi tiêu đã ổn định trở lại sau khi giảm trong kỳ trước.Chi tiêu thẻ tín dụng của New Zealand trong tháng 5 năm 2024 theo năm (YY) đã tăng 0,0% so với mức -0,6% trong kỳ trước. Điều này cho thấy mức chi tiêu đã ổn định trở lại sau khi giảm trong kỳ trước.