EUR/GBP bị mặc kẹt giữa các mức chính nhưng xu hướng là giảm giá

Phân tích
Đăng vào Lượt xem: 60

 Biến động mạnh mẽ đã khiến xu hương giảm trở nên rõ ràng hơn

Đường hỗ trợ xu hướng ngày khiến phe gấu tổn thất nặng vào thứ năm

Đường thành lập thoát ra khỏi mức thấp nhất ngày 14 tháng 4 0.8250 – 0.8518

Thị trường có vẻ đã thiết lập để hồi phục mộ số mức giảm 0.8721-0.8511 thứ tư

Tuy nhiên những lợi ích ban đầu sẽ mờ dần: sự tập trung quay trở lại mức giảm và đường xu huóng

MA 200 tuần từ chối mức tăng 0.8725,  0.8546 pullback đáng kể

Biểu đồ nghiên về xu hướng giảm nhưng hiện đang có một số tín hiệu hỗn hợp

Xem thêm tại biểu đồ:


Thị trường 24x7

ConveyThis