EUR/GBP Các tín hiệu xung đột nhưng phía trên là con đường dễ dàng hơn

Phân tích
Đăng vào Lượt xem: 46

 Không phải là cột nến chính mà là một bóng nến dài phía trên vào thứ hai, đây là tín hiệu giảm giá

Tuy nhiên thị trường quay trở lại mức giá nhỏ vào đầu thứ ba và mất một khoảng thời gian dài mới về mức 0.8585

Xu hướng xuống mức thấp 0.8250 ngày 14 tháng 04 vẫn khá rõ ràng, hôm nay ở mức 0.8530

Mục tiêu của chúng tôi là 0.8710 đứng dưới đường xu hướng ở mức 0.8525

Mức kháng cự ban đầu là 0.8616 giảm 50% fibo 0.8721-0.8511

Động lượng 14 ngày vẫn tiêu cực và RSI trung tính

Các ngày trong tuần là hỗn hợp nhưng vẫn có xu hướng tăng giá nhỏ

Xem thêm tại biểu đồ:


Thị trường 24x7

ConveyThis