EUR/USD Biểu đồ chỉ ra mức tăng dù có bẫy tăng giá xuất hiện

Phân tích
Đăng vào Lượt xem: 93

Phạm vi cho mức tăng lớn hơn lên 1.1599 Fibo, mặc dù bẫy tăng trên 1.1441 Fibo

Bẫy tăng giá đặt ra khi thị trường phá vỡ trên mức công nghệ nhưng sau đó đảo chiều

1.1441/1.1599 Fibo 23.6%/38.2% trong số 1.2266 đến 1.1186 ( tháng 5 đến tháng 11 ) EBS giảm

Mây ichimoku hiện trải dài khắp vùng rộng 1.1346-1.1439

Chúng tôi đang mua ở mức 1.1405 và đặt mục tiêu là 1.1520 và điểm dừng lỗ là 1.1345

Xem thêm tại biểu đồ:Bài viết được cung cấp bởi ACXFX.

Thị trường 24x7

ConveyThis