EUR/USD Biểu đồ nổi bật xu hướng một thị trường mong manh dễ vỡ

Phân tích
Đăng vào Lượt xem: 47

 Mô hình nến ba con quạ đen hình thành gần đây trên biểu đồ ngày

Làm nổi bật sự thống trị của phe gấu và thị trường mong manh hiện tại

Các nỗ lực khôi phục tiếp theo đã bị tạm dừng do đám mây dày hàng ngày

Đám mây ngày hiện đang trải dài trong vùng rộng 1.0574-1.0767

Phá vỡ mức dưới 1.0416 Fibo, 76.4% của mức tăng 1.0359-1.0601 sẽ suy yếu

Các nhà giao dịch đang bán khống ở mức 1.0550 với mục tiêu 1.0360

Xem thêm tại biểu đồ:


Thị trường 24x7

ConveyThis