English en Chinese zh Thai th Indonesian id Malay ms Khmer km Burmese my Tiếng Việt vi

Phân tích

EUR/USD - Châu Á kéo dài mức tăng sau Fed

• EUR/USD mở cửa ở mức +0,52% ở mức 1,0922 sau biểu đồ chấm chấm ôn hòa của Fed cho năm 2024...

Bởi John Noonan
• EUR/USD mở cửa ở mức +0,52% ở mức 1,0922 sau biểu đồ chấm chấm ôn hòa của Fed cho năm 2024
• Tiếp tục tăng ở châu Á khi EUR/USD giao dịch ở mức 1,0939 trước khi ổn định ở mức 1,0935
• Đóng cửa trên mục tiêu 1,0910, mức cao nhất ngày 8 tháng 3 @ 1,0980 với người bán trước 1,1000
• Hỗ trợ nằm ở MA 21 ngày ở mức 1,0880 với giá thầu được dự đoán ở mức 1,0900/05
• EUR/USD có thể tăng cao hơn trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục điều chỉnh thấp hơn
• Các tài sản rủi ro nổi có thể ảnh hưởng đến tâm lý USD trong thời điểm hiện tại

eur