EUR/USD có thể giảm xuống mức thấp mới của năm 2022

Phân tích
Đăng vào Lượt xem: 55

 Thanh lý dài hạn trước tháng 6 Fed thúc đẩy mức giảm 1.0774-1.0359 EUR/USD

Cặp trở nên quá bán và tăng lên 1.0601 sau khi Fed

Tình trạng quá bán được giảm bớt với mức thấp nhất năm 2022 là 1.0349 hiện dễ tổn thương

Mây ngày 1.0558-1.0767 và 21/55 DMAs 1.0613/1.0638

Mục tiêu giảm xuống 1.0442 1.0394 1.0344 và 1.0186

Bài phát biểu hôm nay của Fed có thể châm ngòi cho động thái tiếp theo sẽ càng thấp hơn nữa

Xem thêm tại biểu đồ:


Thị trường 24x7

ConveyThis