English en Chinese zh Thai th Indonesian id Malay ms Khmer km Burmese my Tiếng Việt vi

Tiền Tệ

EURUSD di chuyển đến mục tiêu khu vực dao động

Mục tiêu vùng xoay giữa 1,07198 và 1,07346 đã được thử nghiệm

Mục tiêu vùng xoay giữa 1,07198 và 1,07346 đã được thử nghiệm.


EURUSD kiểm tra khu vực dao động từ tháng 1/tháng 2

Tỷ giá EUR/USD đã tiếp tục chuyển sang xu hướng giảm sau khi phá vỡ xuống dưới mức trung bình động 200 ngày là 1,07854. Kể từ đó, giá đã di chuyển đến và đi qua vùng dao động khiêm tốn gần mức 1,0752 và hiện đang thử nghiệm một vùng dao động quan trọng khác trong khoảng từ 1,07198 đến 1,07346.


Khu vực dao động này bắt đầu từ cuối tháng 1/đầu tháng 2 và do đó sẽ khiến các nhà giao dịch có lý do để tạm dừng khi di chuyển xuống thấp hơn. Tôi kỳ vọng người mua sẽ dựa vào khu vực này trong lần giảm đầu tiên, với điểm dừng dưới khu vực này.