English en Chinese zh Thai th Indonesian id Malay ms Khmer km Burmese my Tiếng Việt vi

Phân tích

EUR/USD Hiện đang giao dịch tốt trên 200 DMA, phạm vi cho lợi nhuận tốt hơn

EUR/USD hiện đang giao dịch tốt trên đường DMA 200, hiện ở mức 1,0393

EUR/USD hiện đang giao dịch tốt trên đường DMA 200, hiện ở mức 1,0393

Việc đóng cửa trên 200-DMA vào thứ Nam sẽ làm tăng xu hướng tăng giá

Có cơ hội để tiếp tục tăng qua mức cao nhất 1,0431 (EBS) của tuần trước

Gần đây một "bẫy gấu" đã xuất hiện trên biểu đồ hàng ngày = một tín hiệu tăng giá

Thị trường thất bại dưới 1,0256 Fibo, 23,6% của 0,9528-1,0481 (tháng 9 tháng 11)

Xem thêm tại biểu đồ: