English en Chinese zh Thai th Indonesian id Malay ms Khmer km Burmese my Tiếng Việt vi

Tiền Tệ

EURUSD lùi lại khỏi khu vực dao động ngày hôm nay và tiến tới các MA hàng giờ. Đó là những cấp độ quan trọng

MA 100 giờ tại 1,08519 và MA 200 giờ tại 1,08437 là mục tiêu

Mục tiêu MA 100 giờ tại 1,08519 và MA 200 giờ tại 1,08437

Khi ngày giao dịch dần kết thúc, tỷ giá EUR/USD đã dừng lại ở mức cao gần khu vực dao động quan trọng, và giảm xuống mức MA 200 giờ tại 1,08519 và sau đó là MA 100 giờ tại 1,08347.

Hai đường trung bình động này sẽ đóng vai trò kỹ thuật quan trọng trong ngày giao dịch mới. Việc giảm xuống dưới các mức này sẽ gia tăng xu hướng giảm giá và khiến các nhà giao dịch hướng tới mức MA 100 ngày tại 1,08117.

Ngược lại, nếu lực mua hỗ trợ duy trì và giữ vững mức hỗ trợ, khu vực dao động lên tới 1,0887 và mức cao từ tháng 5 tại 1,0894 sẽ một lần nữa trở thành mục tiêu.

EUR/USD có xu hướng kiểm tra các đường MA 100 giờ và 200 giờ

Khi ngày giao dịch dần kết thúc, tỷ giá EUR/USD đã dừng lại ở mức cao gần khu vực dao động quan trọng, và giảm xuống mức MA 200 giờ tại 1,08519 và sau đó là MA 100 giờ tại 1,08347.

Hai đường trung bình động này sẽ đóng vai trò kỹ thuật quan trọng trong ngày giao dịch mới. Việc giảm xuống dưới các mức này sẽ gia tăng xu hướng giảm giá và khiến các nhà giao dịch hướng tới mức MA 100 ngày tại 1,08117.

Ngược lại, nếu lực mua hỗ trợ duy trì và giữ vững mức hỗ trợ, khu vực dao động lên tới 1,0887 và mức cao từ tháng 5 tại 1,0894 sẽ một lần nữa trở thành mục tiêu.