EUR/USD nhà giao dịch cẩn thận với sự sụt giảm, biểu đồ ngày đang rất giảm

Phân tích
Đăng vào Lượt xem: 62

Chu kỳ giảm của EUR/USD từ mức cao 1.1185 ngày 31 tháng 3 được thiết lập

Xu hướng giảm vẫn còn nguyên vì xung lượng 14 ngày là tiêu cực : dấu hiệu giảm giá

Kỳ vọng cuối cùng kiểm tra lại mức thấp nhất năm 2017 1.0340

Mặc dù mức thấp nhất năm 2022 1.0470 EBS gần đây có thể hạn chế xu hướng giảm trong ngắn hạn

Chúng tôi đã đặt một lệnh bán ở mức 1.0630 trước mức cao nhất của thứ năm tuần trước là 1.0642

Các nhà giao dịch có thể bảo vệ khỏi mức giảm EUR/USD lớn hơn

Xem thêm tại biểu đồ:Bài viết được cung cấp bởi ASX Markets.

Thị trường 24x7

ConveyThis