English en Chinese zh Thai th Indonesian id Malay ms Khmer km Burmese my Tiếng Việt vi

Phân tích

EUR/USD Thất bại dưới 2 điểm Fibo bị phá vỡ dẫn tới bẫy gấu

Bẫy giảm giá được thiết lập khi thị trường phá vớ dưới mức công nghệ nhưng sau đó đảo chiều

Không thành công dưới mức Fibo 1.0822, mức thoái lui 76.4% của mức tăng EBS 1.0724-1.2239 tháng 12

Cũng thất bại dưới mức Fibo 1.0794, mức thoái lui 50% là mức tăng 1.0448-1.1139

Bẫy giảm giá được thiết lập khi thị trường phá vớ dưới mức công nghệ nhưng sau đó đảo chiều

Bẫy gấu thường tăng giá nhưng xu hướng tăng có thể bị giới hạn bởi lực cản của đám mây

Đám mây hàng ngày hiện trải rộng trong vùng 1.0828-1.0980, bán ở mức 1.0850

Xem thêm giao dịch ở biểu đồ: