EUR/USD Thu hồi từ mức giảm sớm khi thị trường đang lắng xuống

Phân tích
Đăng vào Lượt xem: 32

EUR/USD đã mở cửa và dao đọng trong vòng 5pips : 1.1855 trong 3 ngày liên tiếp USD được đặt giá khá tốt và EUR/USD trượt xuống 1.1832 Các nhà đầu tư bắt đầu nổi lên và EUR/USD quay trở lại 1.1850 Mức hỗ trợ được tìm thấy tại MA 10 tại mức 1.1833 và đóng cửa dưới mức này sẽ gây thêm nhiều áp lực Mức kháng cự được hình thành trước 1.1900 Xem thêm tại biểu đồ:Bài viết được cung cấp bởi DK Trade.

Thị trường 24x7