GBP/USD Đang rất cần sự đột phá

Phân tích
Đăng vào Lượt xem: 92

Thị trường cân bằng, tầm trung và ít dấu hiệu về sự bứt phá trong ngắn hạn Trong phạm vi 1 tháng 1.4083-14250: đột phá có thể kích hoạt một động thái lớn Giảm sự thay đổi của đám mây ngày. Ngày 14 tháng 6 nhưng ít dấu hiệu giảm giá Hành động hàng tuần cho thấy sự do dự của thị trường làm tăng khả năng ổn định Xu hướng tăng giá cơ bản từ giữa tháng 4 đang nắm giữ nhưng rủi ro giảm giá ngày càng gia tăng Xem thêm tại biểu đồ:Bài viết được cung cấp bởi ASX Markets.

Thị trường 24x7