English en Chinese zh Thai th Indonesian id Malay ms Khmer km Burmese my Tiếng Việt vi

Phân tích

GBP/USD Được cung cấp với USD vững chắc hơn

Giảm 0.2% với đồng USD tăng 0.15% do lãi suất trái phiếu kho bạc tăng cao hơn ở phiên Á

Giảm 0.2% với đồng USD tăng 0.15% do lãi suất trái phiếu kho bạc tăng cao hơn ở phiên Á

USD và lợi suất trái phiếu kho bác sẽ ảnh hưởng đến GBP

Dải Bollinger 21 ngày mở rộng, thiết lập giảm giá là điều bình thường ở mức cơ sở của phạm vi

1.2629 mức cao châu Á hôm nay thì 1.2772 là mức kháng cự đầu tiên

1.2600 sẽ nhắm mục tiêu kiểm tra mức 1.2524, 38.2% của phạm vi 2023

Xem thêm kĩ thuật ở hình dưới: