GBP/USD Duy trì trên 1.37 sau GDP tháng 11 của Anh

Phân tích
Đăng vào Lượt xem: 109

GBP/USD Duy trì trên 1.37 sau GDP tháng 11 của Anh

Cable giữ trên 1.3700 sau dữ liệu GDP tháng 11 của Anh được công bố, +0.9% so với +0.4% f/c

1.3700 là mức kháng cự cũ ( 1.3698 là mức cao nhất của tháng 11 )

1.3749 là mức cao nhất trong 11 tuần hôm thứ năm 

1.3650 ( mức cao trong dữ liệu GDP Mỹ vào thứ tư ) là điểm hỗ trợ dưới 1.37

Xem thêm tại biểu đồ:
Thị trường 24x7

ConveyThis