English en Chinese zh Thai th Indonesian id Malay ms Khmer km Burmese my Tiếng Việt vi

Phân tích

GBP/USD, GBP/JPY Thực hiện Thứ Hai Lễ Phục sinh nhỏ, trong trạng thái ổn định

GBP/USD không tăng nhiều vào Thứ Hai Phục sinh, ở mức ổn định...

Bởi quản trị viên nội dung
• GBP/USD không tăng nhiều vào Thứ Hai Phục sinh, ở mức ổn định, 1,2626-41
• Giữ xung quanh chân đám mây Ichi hàng ngày trong khoảng 1,2634-71, 55-DMA 1,2676
• Hỗ trợ từ đám mây Ichi 1,2620-25 giờ, @1,2589 200-DMA, 200-HMA 1,2654
• GBP/JPY cũng yên tĩnh, 190,92-191,34, Ichi kijun hàng ngày ở mức 190,73
• Diện tích kijun hàng ngày đã hỗ trợ tốt kể từ ngày 22/3
• Trong khu vực đám mây Ichi 190,98-191,10 giờ, 100/200-HMA 191,13/45 ở trên
• Khi hầu hết châu Âu và London đóng cửa, sẽ không có hành động thực sự nào cho đến thứ Ba

GBP/USD:

GBP/JPY: