GBP/USD Mức kháng cự trung bình 200 đang chống lại thị trường ?

Phân tích
Đăng vào Lượt xem: 25 Nghe bài viết

 Đường trung bình động 10 ngày đã xác định xu hướng tăng của tuần này

Mức trung bình được kiểm tra nhưng không bị phá vỡ là 1,1897 hôm nay

Sterling để mắt đến đường trung bình động 200 ngày chính ở mức 1,2193

Mức trung bình đã chống lại thị trường kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2021

Các bài đọc động lượng hàng ngày không xác nhận mức đẩy mới nhất cao hơn

Rủi ro pullback trước đường trung bình động 200 ngày

Xem thêm tại biểu đồ:

 

 

Thị trường 24x7

ConveyThis