Giao ngay thất bại trước 1.2320 Fibo, 61,8% của mức giảm 1.2666-1.1761 (tháng 6-7)

Phân tích
Đăng vào Lượt xem: 55

Giao ngay thất bại trước 1.2320 Fibo, 61,8% của mức giảm 1.2666-1.1761 (tháng 6-7)

 

Đám mây dày hàng ngày, hiện trải dài trong vùng 1,2256-1,2512, ức chế phe bò

 

Mặc dù những xu hướng giảm giá nên được lưu ý nhưng động lượng 14 ngày là tích cực

 

Nếu có giá đóng cửa trên mức Fibo 1,2320 điều đó sẽ đẩy nhanh mức tăng

 

Điều đó sẽ hiển thị đỉnh đám mây hàng ngày 1.2512 để kiểm tra lại cuối cùng

 

Xem thêm tại biểu đồ:Thị trường 24x7

ConveyThis