Gợi ý vào lệnh ngày 11/06/2020

FOREX
Đăng vào Lượt xem: 14290

                   Gợi ý vào lệnh ngày 11/06/2020

SẢN PHẨM

LỆNH

GIÁ

CHỐT LỜI

DỪNG LỖ

AUD/CAD

BÁN

0.9382

0.8880

0.9725

AUD/NZD

MUA

1.0808

1.1000

1.0600

AUD/USD

MUA

0.6850

0.7200

0.6650

EUR/AUD

MUA

1.6227

1.6700

1.5950

EUR/GBP

MUA

0.8949

0.9500

0.8680

EUR/USD

MUA

1.1020

1.1550

1.0850

GBP/USD

BÁN

1.2785

1.2000

1.3075

USD/JPY

BÁN

106.00

104.00

111.00

Hannah

Lưu ý : Số liệu này là 1 chuyên gia phân tích thị trường hợp tác với Tigviet đưa ra để tham khảo.

Mọi trường hợp sử dụng số liệu nhưng thua lỗ Tigviet sẽ không chịu  trách nhiệm.


Bài viết được cung cấp bởi GKFX.

Thị trường 24x7