GPB/USD Đồng USD trở nên suy yếu khi lợi tức kho bạc kéo dài

Phân tích
Đăng vào Lượt xem: 34

-0.1% lợi nhuận ngắn hạn USD khi UST tăng – 10yr + 2bp lên 1.100%

Được giao dịch trong phạm vi 1.3540-1.3572 với dòng chảy ổn định trước bảng tin Nonfarm của Mỹ

Thị trưởng việc làm tại Anh lần đầu tiên mạnh lên vào tháng 12 

Tin tức về vắc xin đang có tiến triển tốt, điều này ảnh hưởng trực tiếp tới GBP

Các đường MA 10 21 ngày và tuần đang tăng

Thiết lập mức tích cực -1.3677, 76.4% mức kháng cự quan trọng trong giai đoạn 2018-2020

Khi đóng cửa dưới mức 1.3503 21 DMA, mức cơ sở vào tuần trước sẽ chấm dứt xu hướng tăng

Xem thêm tại biểu đồ:Bài viết được cung cấp bởi DK Trade.

Thị trường 24x7