Hướng dẫn hoạt động ngắn hạn cho các đồng tiền chính ngày 19/11

Phân tích
Đăng vào Lượt xem: 33

Từ quan điểm kỹ thuật, chỉ số Hoa Kỳ đã phục hồi dưới mức 92,55 vào thứ Tư và gặp ngưỡng kháng cự và mức gọi lại được hỗ trợ trên 92,20, có nghĩa là USD có thể duy trì xu hướng gọi lại sau một đợt phục hồi ngắn hạn. Nếu chỉ số Hoa Kỳ phục hồi dưới 92,50 và gặp ngưỡng kháng cự hôm nay, mục tiêu gọi lại của triển vọng thị trường sẽ hướng đến 92,15-92,05. Hôm nay, Hoa Kỳ đề cập đến mức kháng cự ngắn hạn tại 92,45-92,50 và mức kháng cự quan trọng ngắn hạn tại 92,60-92,65. Hôm nay, Mỹ đề cập đến hỗ trợ ngắn hạn tại 92,15-92,20 và hỗ trợ quan trọng ngắn hạn tại 92,05-92,10. Sự phục hồi của châu Âu và Mỹ vào thứ Tư được hỗ trợ trên 1,1850 và sự phục hồi bị chặn dưới 1,1890, có nghĩa là sự phục hồi ngắn hạn của châu Âu và Mỹ có khả năng duy trì xu hướng gọi lại. Nếu Châu Âu và Hoa Kỳ gặp ngưỡng kháng cự dưới 1.1885 ngày hôm nay, mục tiêu gọi lại của triển vọng thị trường sẽ hướng đến 1.1845-1.1830. Hôm nay, ngưỡng kháng cự ngắn hạn ở Châu Âu và Hoa Kỳ là 1.1880-1.1885 và ngưỡng kháng cự quan trọng trong ngắn hạn là 1.1905-1.1910. Hôm nay, hỗ trợ ngắn hạn của Châu Âu và Mỹ là 1.1845-1.1850 và hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn là 1.1830-1.1835.


USD hôm nay chủ yếu là các đợt bán khống, phá vị thế và dừng lỗ, nếu có lãi trên 30 điểm thì đặt lệnh cắt lỗ, rút ​​hết lệnh chờ trước khi thị trường Mỹ mở cửa. Chiến lược này phù hợp với ký quỹ và có thể sử dụng ưu đãi của công ty làm tài liệu tham khảo.


Chỉ số USD: Bạn có thể bán ở giới hạn trên của khoảng 92,50-92,15, phá vỡ mức dừng lỗ 15 điểm một cách hiệu quả và mục tiêu là ở giới hạn dưới của khoảng.

EUR/USD: Bạn có thể bán ở giới hạn trên của phạm vi 1.1885 --- 1.1830, phá vỡ mức dừng lỗ 25 điểm một cách hiệu quả và mục tiêu nằm ở giới hạn dưới của phạm vi.

GBP/USD: Bạn có thể mua ở giới hạn dưới của phạm vi từ 1.3315 đến 1.3245, phá vỡ mức dừng lỗ 35 điểm một cách hiệu quả và mục tiêu nằm ở giới hạn trên của phạm vi.

USD/CHF: Bạn có thể bán ở giới hạn trên của phạm vi 0,9130 --- 0,9090, phá vỡ mức dừng lỗ 20 điểm một cách hiệu quả và mục tiêu nằm ở giới hạn dưới của phạm vi.

USD/JPY: Bạn có thể bán ở giới hạn trên của khoảng 104,15-103,55, phá vỡ mức dừng lỗ 35 điểm một cách hiệu quả và mục tiêu nằm ở giới hạn dưới của khoảng.

AUD/USD: Bạn có thể bán ở giới hạn trên của phạm vi 0,7340-0,7250, phá vỡ hiệu quả 25 điểm để cắt lỗ và mục tiêu nằm ở giới hạn dưới của phạm vi.

USD/CAD: Bạn có thể bán ở giới hạn trên của phạm vi 1.3100 --- 1.3015, phá vỡ 40 điểm một cách hiệu quả để dừng lỗ và mục tiêu là ở giới hạn dưới của phạm vi.

Vàng: Nó có thể được bán ở giới hạn trên của phạm vi 1885,00 --- 1853,00, phá vỡ hiệu quả $ 10 để chặn lỗ và mục tiêu là ở giới hạn dưới của phạm vi.


Các chiến lược trên được tính toán bởi hệ thống giao dịch thông minh của tôi, nhà đầu tư được yêu cầu thực hiện các điều chỉnh tương ứng theo điều kiện thị trường cụ thể trong quá trình hoạt động thực tế.


Bài viết được cung cấp bởi ASX Markets.

Thị trường 24x7