English en Chinese zh Thai th Indonesian id Malay ms Khmer km Burmese my Tiếng Việt vi

Tin Thị Trường

Lãi suất tiết kiệm tháng 12/2019 của 4 'ông lớn' ngân hàng điều chỉnh giảm tại nhiều kì hạn

Theo biểu lãi suất tiết kiệm tháng 12/2019 của 4 ngân hàng TMCP nhà nước, lãi suất tiết kiệm giảm so với tháng trước, cao nhất ở mức 6,8%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tháng 12/2019 của 4 'ông lớn' ngân hàng điều chỉnh giảm tại nhiều kì hạn

Doanh NghiệpGốc

Theo biểu lãi suất tiết kiệm tháng 12/2019 của 4 ngân hàng TMCP nhà nước, lãi suất tiết kiệm giảm so với tháng trước, cao nhất ở mức 6,8%/năm.

Nhóm 4 ngân hàng gồm Vietcombank, Agribank, VietinBank, BIDV là những ngân hàng có số lượng khách hàng lớn và được nhiều người lựa chọn để gửi tiết kiệm do uy tín cao và có yếu tố Nhà nước.

Khảo sát số liệu trên biểu lãi suất công bố trên website của 4 ngân hàng này có thể nhận thấy, mức lãi suất tiết kiệm tháng 12/2019 có khá nhiều biến động trái chiều so với tháng trước. Cụ thể, cả 4 ngân hàng đều điều chỉnh giảm lãi suất.

Tại Vietinbank, trong tháng 12 lãi suất tiền gửi được điều chỉnh giảm tại nhiều kì hạn so với tháng 11.


Biểu lãi suất ngân hàng VietinBank. Nguồn: Website Vietinbank.

Theo đó, lãi suất tiền gửi của khách hàng cá nhân dao động từ 0,1% đến 6,8%/năm tùy theo kì hạn gửi. Trong đó, tiền gửi không kì hạn được áp dụng mức lãi suất tối đa 0,1%/năm.

Lãi suất tiền gửi có kì hạn của khách hàng cá nhân dao dao động từ 0,3% đến 6,8%/năm. Cụ thể, các kì hạn gửi dưới 1 tháng được áp dụng lãi suất 0,3%/năm, giảm 0,2 điểm % so với tháng trước. Tiền gửi kì hạn từ 1 đến dưới 3 tháng có lãi suất là 4,3%/năm, giảm 0,2 điểm %; lãi suất kì hạn từ 3 đến dưới 6 tháng là 4,8%/năm, giảm 0,2 điểm %; kì hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng được áp dụng lãi suất là 5,3%/năm, giảm 0,2 điểm %.

Trong khi đó, lãi suất các khoản tiền gửi kì hạn trên 12 tháng đến dưới 18 tháng được giữ nguyên ở mức 6,6%/năm; từ 18 đến dưới 24 tháng là 6,7%năm; từ 24 tháng trở lên là 6,8%/năm.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, tiền gửi không kì hạn được áp dụng mức lãi suất 0,2%/năm (cao hơn 0,1 điểm % so với khách hàng cá nhân).

Các khoản tiền gửi có kì hạn dưới 12 tháng được áp dụng lãi suất tương tự khách hàng cá nhân, dao động từ 4,3 đến 5,3%/năm.

Đối với các kì hạn từ 12 tháng đến dưới 36 tháng, lãi suất áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp thấp hơn từ 0,2 đến 0,3 điểm % so với khách hàng cá nhân.

Tại kì hạn gửi 36 tháng, khách hàng doanh nghiệp sẽ được hưởng mức lãi suất tương đương khách hàng cá nhân là 6,8%/năm.

Đối với Vietcombank, trong tháng 12 lãi suất tiền gửi được điều chỉnh giảm tại một số kì hạn so với tháng 11.

Biểu lãi suất ngân hàng Vietcombank - Khách hàng cá nhân. Nguồn: Website Vietcombank.

Biểu lãi suất ngân hàng Vietcombank - Khách hàng doanh nghiệp. Nguồn: Website Vietcombank.

Theo đó, đối với tiền gửi của khách hàng cá nhân, lãi suất áp dụng dao động từ 0,1 đến 6,8%/năm. Trong đó, tiền gửi không kì hạn được áp dụng mức lãi suất 0,1%/năm. Tiền gửi có kì hạn có lãi suất dao động từ 0,5 đến 6,8%/năm.

Cụ thể, kì hạn 7 ngày và 14 ngày được áp dụng lãi suất 0,5%/năm; kì hạn 1 tháng và 3 tháng là 4,3%/năm, giảm 0,2 điểm % so với tháng trước; kì hạn 6 và 9 tháng là 5,3%/năm, giảm 0,2 điểm %. Các kì hạn gửi từ 12 tháng trở lên được áp dụng mức lãi suất cao nhất là 6,8%/năm, không thay đổi so với tháng 11.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, tiền gửi không kì hạn được huy động với mức lãi suất 0,2%/năm nhưng lãi suất tiền gửi có kì hạn lại thấp hơn so với khách hàng cá nhân.

Cụ thể, đối với các kì hạn gửi dưới 12 tháng, lãi suất áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp giống khách hàng cá nhân; với các kì hạn từ 12 tháng trở lên, lãi suất huy động chỉ ở mức 6,5%/năm, thấp hơn 0,3 điểm %.

Tại BIDV, vào đầu tháng 12 lãi suất tiết kiệm có một số thay đổi so với mức niêm yết của tháng trước.

Biểu lãi suất ngân hàng BIDV. Nguồn: Website BIDV.

Theo đó, lãi suất tiền gửi có kì hạn dao động 4,3%/năm đến 6,8%/năm tùy theo kì hạn gửi từ 1 tháng đến 36 tháng mặc dù ở tháng trước mức lãi suất ở trong khoảng 4,3% -7%.

Cụ thể, tiền gửi có kì hạn 1 tháng và 2 tháng được áp dụng mức lãi suất là 4,3%/năm.

Lãi suất kì hạn 3 tháng là 4,8%/năm, giảm 0,2 điểm phần trăm so với tháng trước; kì hạn 5 tháng là 5,3%/năm, tăng 0,1 điểm phần trăm; kì hạn 6 tháng và 9 tháng là 5,3%/năm.

Tiền gửi kì hạn 364 có lãi suất là 6,8%/năm. Các khoản tiền gửi tại các kì hạn 13 tháng, 15 tháng và 18 tháng đang có cùng lãi suất huy động là 6,8%/năm.

Đồng thời, tiền gửi kì hạn 12 tháng, 24 tháng và 36 tháng đang được ngân hàng áp dụng mức lãi suất 6,8%/năm.

Tiền gửi không kì hạn tại BIDV đang được nhận lãi suất là 0,1%/năm.

Cuối cùng, tại Agribank mức lãi suất huy động cao nhất tháng 12/2019 là 6,8%/năm áp dụng tại các kì hạn từ 12 tháng trở lên.

Biểu lãi suất ngân hàng Agribank đối với khách hàng cá nhân. Nguồn: Website Agribank.

Biểu lãi suất ngân hàng Agribank đối với khách hàng doanh nghiệp. Nguồn: Website Agribank.

Đối với tiền gửi cá nhân, lãi suất tiền gửi bằng VND có kì hạn này dao động từ 4,3%/năm đến 6,8%/năm.

Trong đó, ngân hàng đã thay đổi mức lãi suất ở nhiều kì hạn. Cụ thể, lãi suất huy động kì hạn 1 tháng và 2 tháng cùng ở mức 4,3%/năm, giảm 0,2 điểm phần trăm so với tháng 11.

Lãi suất các kì hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng cùng ở mức 4,8%/năm; Lãi suất kì hạn 6 tháng, 7 tháng và 8 tháng là 5,3%/năm; Lãi suất kì hạn 9 tháng, 10 tháng và 11 tháng là 5,4%/năm.

Duy chỉ có lãi suất cho kì hạn 12 tháng trở lên giữ nguyên mức 6,8%/năm. Trong khi tiền gửi không kì hạn và tiền gửi thanh toán, lãi suất Agribank áp dụng là 0,2%/năm.

Theo baomoi.com

Hà Phương