English en Chinese zh Thai th Indonesian id Malay ms Khmer km Burmese my Tiếng Việt vi

Mr Jing Vàng đang có sự điều chỉnh, nhưng xu hướng trong ngày vẫn là giảm

Phân tích
Đăng vào Lượt xem: 147 Nghe bài viết

Những biến động của ngày hôm qua chỉ có thể được mô tả bằng một từ: nhỏ!

Loại cú sốc này không phổ biến trong hai năm sau dịch, và dao động trong bảy hoặc tám ngày giao dịch.

Không có điểm nào về chuyên môn để nói

Đối với ngày hôm nay, đường hàng ngày tiếp tục tích cực vào ngày hôm qua, nhưng nó vẫn bị kìm hãm dưới mức cao trước đó. Một hiện tượng cần chú ý: rất dễ giảm trở lại trong ngày và thị trường Hoa Kỳ dễ tăng.

Tín hiệu ngừng giảm phải là một sự bứt phá mạnh mẽ.

Tuy nhiên, điểm cao không thể bị phá vỡ, và sự điều chỉnh vẫn còn yếu.

Gợi ý giao dịch:

Short: 1788, SL: 1794, TP: 1778-80

*Lưu ý: các thông tin trên dựa theo quan điểm của một nhà phân tích và chỉ để tham khảo, mọi giao dịch thua lỗ TIGVIET sẽ không chịu trách nhiệm

Thị trường 24x7