English en Chinese zh Thai th Indonesian id Malay ms Khmer km Burmese my Tiếng Việt vi

Tiền Tệ

Ngân sách New Zealand - Kho bạc dự báo lạm phát dưới 3% trong quý 3 năm 2024

Thâm hụt của New Zealand đã mở rộng

Thâm hụt thương mại của New Zealand đã gia tăng

New Zealand dự báo thâm hụt ngân sách là 11,07 tỷ NZD (7,04 tỷ USD) cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2024,

rộng hơn so với mức thâm hụt 9,32 tỷ NZD được dự báo trong bản cập nhật tài khóa giữa năm vào tháng 12.

Dự báo lạm phát của Bộ Tài chính:

Lạm phát dự kiến sẽ giảm xuống dưới 3% trong quý 3 năm nay và đạt khoảng 2% vào năm 2026.

Bộ Tài chính dự báo GDP sẽ suy giảm trong nửa đầu năm 2024, sau đó sẽ phục hồi và tăng trưởng trở lại trong nửa cuối năm.

Tỷ giá NZD/USD ít thay đổi:Việc giảm thuế cho người dân New Zealand đã góp phần làm gia tăng thâm hụt ngân sách và là một biện pháp kích thích tài khóa cho năm tới. Đây không phải là kết quả mong muốn đối với Ngân hàng Dự trữ New Zealand, cơ quan đang cố gắng kiềm chế lạm phát.