NHẬN ĐỊNH VÀNG THEO PHÂN TÍCH KỸ THUẬT NGÀY 11/02/2020


Sau khi lập đỉnh 1593 vào đầu năm, vàng đi vào giai đoạn tích lũy đi ngang trong biên độ 1592 - 1536. Trong biên độ này chúng ta có thể thấy rõ thái độ thờ ơ hay có phần tiêu cực với vàng tại thời điểm này. Thị trường đã tạo thành 1 xu hướng tăng tạo thành đỉnh 1592 vào ngày đầu tháng 2 và sự tăng điểm này cũng không kéo dài lâu khi giá phá mức hỗ trợ 1536. Đây có thể là khởi đầu cho một xu hướng giảm ngắn hạn cho vàng. Nhận định chung cho vàng trong ngày hôm nay là giảm.


Chúc nhà đầu tư thật nhiều lợi nhuận !

Thịnh Vũ

0 Comments

Bình luận