Nigeria công bố Bộ quy tắc mới xác định tiền điện tử là chứng khoán

Tin tức Crypto
Đăng vào Lượt xem: 62

Theo các quy định mới của Nigeria, các sàn giao dịch trong nước cần phải được đăng ký với cơ quan quản lý, đồng thời cần xin giấy phép phát hành và chuyển nhượng chứng khoán.

Nigeria công bố Bộ quy tắc mới xác định tiền điện tử là chứng khoán
Nigeria công bố Bộ quy tắc mới xác định tiền điện tử là chứng khoán

Gần đây, Cơ quan giám sát thị trường Chứng khoán Nigeria đã công bố một bộ quy tắc mới, đưa tài sản kỹ thuật số vào tầm ngắm của họ. Cơ quan quản lý đã định nghĩa tài sản kỹ thuật số là mã thông báo kỹ thuật số đại diện cho các tài sản như khoản nợ hoặc quyền sở hữu vốn chủ sở hữu đối với tổ chức phát hành.

Các quy định mới của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) của Nigeria đã làm rõ việc phát hành tài sản kỹ thuật số trong nước, cùng với các quy định về các dịch vụ và nền tảng giám sát. SEC tuyên bố:

Các quy tắc này sẽ được áp dụng cho tất cả các tổ chức phát hành đang tìm cách huy động vốn thông qua các dịch vụ tài sản kỹ thuật số.

Theo cuốn sách quy tắc dài 54 trang, các sàn giao dịch cần đăng ký với cơ quan quản lý thị trường và cung cấp các thông tin như chi tiết về tài sản kỹ thuật số được liệt kê, kế hoạch quản lý rủi ro bao gồm Biết khách hàng của bạn (KYC) và Quản lý khẩn cấp. Ngoài ra, họ cần cung cấp thông tin chi tiết về các giao thức bảo mật, bao gồm cả kiến trúc và công nghệ của nền tảng cũng như thỏa thuận ký quỹ với người giám sát.

Hơn nữa, các sàn giao dịch tiền điện tử của Nigeria cần đảm bảo rằng họ có đầy đủ tất cả các giấy phép, bao gồm giấy phép cho việc phát hành cũng như chuyển nhượng chứng khoán. Đồng thời, các quy tắc bắt buộc các sàn giao dịch phải có số vốn trả trước tối thiểu là 500.000 NGN (khoảng 1.204 đô la) và trái phiếu trung thực ít nhất 25%.

Quy tắc niêm yết nghiêm ngặt

Các nền tảng tiền điện tử cần nhận được thư “không phản đối” từ cơ quan quản lý thị trường Chứng khoán Nigeria trước khi niêm yết các tài sản kỹ thuật số mới.

SEC Nigeria cũng đã làm rõ các giới hạn đối với việc đầu tư vào các dịch vụ tài sản kỹ thuật số ban đầu. Mặc dù không có hạn chế đối với các khoản đầu tư đối với các nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư có giá trị ròng cao, nhưng các nhà đầu tư nhỏ lẻ chỉ có thể thể đầu tư tối đa 200.000 NGN cho mỗi tổ chức phát hành với tổng giới hạn đầu tư là 2 triệu NGN trong thời hạn 12 tháng.

Nigeria là nền kinh tế lớn nhất ở Châu Phi. Các quy tắc xung quanh tài sản kỹ thuật số được đưa ra khi loại tài sản này trở nên phổ biến tại Nigeria và các quốc gia khác trong khu vực.

Source: Arnab Shome – Finance Magnates.

tintucnft

Thị trường 24x7

ConveyThis