English en Chinese zh Thai th Indonesian id Malay ms Khmer km Burmese my Tiếng Việt vi

Phân tích crypto

Phân tích giá bitcoin: Động lượng giảm dưới 25833 – 11 tháng 9 năm 2023

Bitcoin (BTC/USD) vẫn bị thách thức vào đầu phiên châu Á khi cặp tiền này gặp phải đà giảm bổ sung dưới mức 25833,69, thể hiện mức thoái lui 23,6% của phạm vi giảm giá từ 26460,41 đến 25640,10

Bitcoin (BTC/USD) vẫn bị thách thức vào đầu phiên châu Á khi cặp tiền này gặp phải đà giảm bổ sung dưới mức 25833,69, thể hiện mức thoái lui 23,6% của phạm vi giảm giá từ 26460,41 đến 25640,10. Hoạt động tăng giá gần đây đã bị giới hạn dưới khu vực 25953,46, thể hiện mức thoái lui 38,2% của cùng phạm vi giảm giá. Những nhà đầu tư giá xuống mong đợi một thử nghiệm khác đối với khu vực 25128,94, mục tiêu giảm giá có liên quan đến áp lực giảm xung quanh mức 30421,29, sau mức thấp gần đây quanh khu vực 25234,76. Việc phá vỡ liên tục dưới mức 25462,40 sẽ làm tăng áp lực giảm giá vì đây là mục tiêu giảm giá tương ứng với áp lực bán đáng kể gần đây xung quanh khu vực 28184,89.


Điểm dừng được trích dẫn dưới mức 24197,68, mục tiêu giảm giá liên quan đến áp lực bán xung quanh khu vực 30222. Các mục tiêu giá bổ sung bên dưới thị trường bao gồm các khu vực 24511, 24339, 23164, 22949, 21496 và 20702. Hỗ trợ kỹ thuật và áp lực mua tiềm năng trong phạm vi tăng giá từ các mức 15460 và 19568.52 bao gồm các mức 23661, 22793 và 21725. Các nhà giao dịch đang quan sát rằng MA 50 thanh (4 giờ) đang biểu thị giảm giá dưới MA 100 thanh (4 giờ) và dưới MA 200 thanh (4 giờ). Ngoài ra, MA 50 thanh (hàng giờ) đang biểu thị xu hướng tăng trên MA 100 thanh (hàng giờ) và trên MA 200 thanh (hàng giờ).

Hoạt động giá gần nhất là MA 50 thanh (4 giờ) tại 25862,97 và MA 100 thanh (Hàng giờ) tại 25851,21.

Hỗ trợ kỹ thuật dự kiến ​​vào khoảng 24440,41/ 23270,10/ 22769,39 với các mức Dừng dự kiến ​​bên dưới.

Mức kháng cự kỹ thuật dự kiến ​​vào khoảng 31986,16/ 32989,19/ 34658,69 với các mức Dừng dự kiến ​​ở trên.

Trên biểu đồ 4 giờ, SlowK ở dưới SlowD một cách giảm giá trong khi MACD ở dưới mức trung bình MACDaverage.

Trên biểu đồ 60 phút, SlowK ở dưới SlowD một cách đáng kể trong khi MACD ở dưới mức trung bình của MACD.

Phân tích kỹ thuật của Sally HoXem phân tích giao dịch ngày hôm qua

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Phân tích kỹ thuật của Sally Ho được cung cấp bởi bên thứ ba và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Nó không phản ánh quan điểm của Crypto Daily và cũng không nhằm mục đích sử dụng làm tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư hoặc tài chính.

Nguồn: tradingview