PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 11/5/2022 CUNG CẤP BỞI BITCOINWIN

Phân tích
Đăng vào Lượt xem: 50

Bitcoin BTC/USDT

 


 

Biểu đồ 4 giờ của BTCUSDT

Dựa trên biểu đồ 4 giờ, BTC / USDT phục hồi từ vùng hỗ trợ sau khi giảm mạnh, đường MACD dưới đường tín hiệu và dưới mức 1000 trong khi RSI dưới 25 cho thấy thị trường đang giảm. Các nhà giao dịch có thể vào lệnh “Long” nếu giá vượt trên mứchỗ trợ sau khi được kiểm tra lại mức sự hỗ trợ trong tương lai


Ethereum ETH/USDT

 


Biểu đồ 4 giờ của ETHUSDT

Dựa trên biểu đồ 4 giờ, ETH / USDT phục hồi từ vùng hỗ trợ sau khi giảm mạnh, đường MACD vừa cắt đường tín hiệu trong khi RSI vừa cắt trên 25 cho thấy sau sự phục hồi ngày hôm qua. Nhà giao dịch có thể vào lệnh “Long” nếu giá vượt trên mức hỗ trợ sau một vài lần kiểm tra mức hỗ trợ.


BITCOIN SV BSVUSDT


Biểu đồ 4 giờ của BSVUSDT

Dựa trên biểu đồ 4 giờ, BSV / USDT phục hồi nhẹ từ vùng hỗ trợ sau khi giảm mạnh, đường MACD củng cố với đường tín hiệu và dưới mức -2 trong khi RSI chỉ trên 25 sau khi phục hồi ngày hôm qua. Các nhà giao dịch nên theo dõi và vào lệnh khi giá vượt trên hỗ trợ hoặc phá vỡ dưới mức hỗ trợ.


CHAINLINK TOKEN LINK/USD


Biểu đồ 4 giờ LINKUSD

Dựa trên biểu đồ 4 giờ, LINKUSD phục hồi nhẹ từ vùng hỗ trợ sau khi giảm mạnh, đường MACD củng cố với đường tín hiệu trong khi RSI vượt lên trên 25 theo đà phục hồi của thị trường ngày hôm qua. Các nhà giao dịch có thể theo dõi trước vì giá có thể di chuyển trong phạm vi hẹp trong tương lai.


EOS  EOS/USDT


Biểu đồ EOSUSDT 4 giờ

Dựa trên biểu đồ 4 giờ, EOSUSDT phục hồi nhẹ từ vùng hỗ trợ sau khi giảm mạnh, đường MACD di chuyển chặt chẽ với đường tín hiệu và dưới mức -0.05 trong khi RSI chỉ trên 25 cho thấy thị trường vẫn đang trong xu hướng giảm. Nhà đầu tư có thể theo dõi thị trường trước vì giá có thể giảm xuống kiểm tra mức hỗ trợ một lần nữa.


Bitcoin Cash BCHUSDT


BCHUSDT Biểu đồ 4 giờ

Dựa trên biểu đồ 4 giờ, BCHUSDT phục hồi nhẹ từ vùng hỗ trợ sau khi giảm mạnh, đường MACD bên dưới đường tín hiệu và dưới mức -10 trong khi RSI chỉ di chuyển trong 25 cho thấy thị trường đang giảm. Các nhà giao dịch có thể theo dõi trước vì giá có thể giảm xuống kiểm tra hỗ trợ một lần nữa.


Polkadot DOT/USD


DOTUSD 4 giờ Biểu đồ

Dựa trên biểu đồ 4 giờ, DOTUSD phục hồi nhẹ từ vùng hỗ trợ sau khi giảm mạnh, đường MACD nằm dưới đường tín hiệu và dưới mức -0,50 trong khi RSI chỉ trên 25 cho thấy thị trường vẫn đang trong xu hướng giảm. Các nhà đầu tư có thể theo dõi trước vì giá có thể giảm xuống kiểm tra mức hỗ trợ một lần nữa.


Litecoin LTC/USD


Biểu đồ 4 giờ LTCUSD

Dựa trên biểu đồ 4 giờ, LTC / USDT có một sự phục hồi nhẹ từ mức hỗ trợ 76,0 USD sau khi giảm mạnh. Đường MACD bên dưới đường tín hiệu và dưới mức -4 trong khi RSI dưới 25 cho thấy thị trường vẫn đang trong xu hướng xấu. Các nhà đầu tư có thể theo dõi thị trường trước vì giá có thể giảm xuống để kiểm tra lại vùng hỗ trợ.

Thị trường 24x7

ConveyThis