PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 12/5/2022 CUNG CẤP BỞI BITCOINWIN (BCW)

Phân tích
Đăng vào Lượt xem: 41

Bitcoin BTC/USDT

 


 

Biểu đồ 4 giờ của BTCUSDT

Dựa trên biểu đồ 4 giờ, BTC / USDT phá vỡ USD 27686 USD sau khi phục hồi nhẹ từ 30086 USD, đường MACD dưới đường tín hiệu và dưới mức -1000 trong khi RSI di chuyển quanh mức 25 cho thấy thị trường đang giảm giá. Các nhà giao dịch có thể vào lệnh “short” giá USD 30679 và cắt lỗ 32272 USD.


Ethereum ETH/USDT

 


 

Biểu đồ 4 giờ của ETHUSDT

Dựa trên biểu đồ 4 giờ, ETH / USDT giảm xuống mức USD 1977 và phục hồi sau đó, đường MACD ngay dưới đường tín hiệu trong khi RSI di chuyển quanh mức 25 cho thấy thị trường vẫn đang trong xu hướng giảm giá mạnh. Các nhà giao dịch có thể vào lệnh “Short” nếu giá không vượt được mức 2222 USD


BITCOIN SV BSVUSDT

 


 

Biểu đồ 4 giờ của BSVUSDT

Dựa trên biểu đồ 4 giờ, BSV / USDT giảm xuống 50,5 USD, đường MACD dưới đường tín hiệu và dưới mức -2 trong khi RSI dưới 25 sau khi phục hồi ngày hôm qua. Các nhà giao dịch có thể vào lệnh “Short” nếu giá phục hồi và dưới mức 59,8 USD


CHAINLINK TOKEN LINK/USD

 


 

Biểu đồ 4 giờ LINKUSD

Dựa trên biểu đồ 4 giờ, LINKUSD phá vỡ dưới ngưỡng hỗ trợ USD 8.06, đường dưới đường tín hiệu trong khi RSI dưới 25 cho thấy thị trường đang giảm giá mạnh. Các nhà đầu tư có thể vào lệnh “Short” nếu giá dưới mức kháng cự 8,06 USD


EOS  EOS/USDT


 

Biểu đồ EOSUSDT 4 giờ

Dựa trên biểu đồ 4 giờ, EOSUSDT giảm xuống 1,33, giá có thể di chuyển đến hỗ trợ trước đó và giảm trở lại. Đường MACD di chuyển bên dưới đường tín hiệu và dưới mức -0,1 trong khi RSI dưới 25 cho thấy thị trường vẫn đang trong xu hướng giảm. Các nhà giao dịch có thể vào lệnh “Short” với mức giá dưới ngưỡng kháng cự sau khi kiểm tra lại mức kháng cự.


Bitcoin Cash BCHUSDT


Biểu đồ 4 giờ của BCHUSDT

Dựa trên biểu đồ 4 giờ, BCHUSDT phá vỡ dưới mức hỗ trợ 215 USD, đường MACD dưới đường tín hiệu và dưới mức -10 trong khi RSI dưới 25 cho thấy thị trường đang giảm. Các nhà giao dịch có thể vào lệnh “Short” nếu giá chạm đến ngưỡng kháng cự quanh mức 215 USD.


Polkadot DOT/USD


Biểu đồ 4 giờ của DOTUSD

Dựa trên biểu đồ 4 giờ, DOTUSD phá vỡ dưới mức hỗ trợ 10,5 USD, đường MACD dưới đường tín hiệu và dưới mức -0,50 trong khi RSI dưới 25 cho thấy thị trường vẫn đang trong xu hướng giảm. Các nhà giao dịch có thể vào lệnh “Short” nếu giá phục hồi trở lại mức kháng cự.


Litecoin LTC/USD


Biểu đồ 4 giờ của LTCUSD

Dựa trên biểu đồ 4 giờ, LTC / USDT phá vỡ mức hỗ trợ 76.0 USD và theo xu hướng giảm mạnh, đường MACD nằm dưới đường tín hiệu và dưới mức -4 trong khi RSI dưới 25 cho thấy thị trường vẫn đang trong xu hướng giảm. Các nhà giao dịch có thể vào lệnh “Short” nếu giá phục hồi trở lại mức kháng cự.

Thị trường 24x7

ConveyThis