PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CUNG CẤP BỞI BITCOINWIN (BCW) ngày 10 tháng 05

Phân tích
Đăng vào Lượt xem: 42

Bitcoin BTC/USDT

 


 

Biểu đồ 4 giờ của BTC/USDT

Dựa trên biểu đồ 4 giờ, BTC / USDT phục hồi từ vùng hỗ trợ sau khi giảm mạnh, đường MACD bên dưới đường tín hiệu và dưới mức -1500 trong khi RSI dưới 50 cho thấy thị trường đang giảm mạnh. Các nhà giao dịch có thể “Long” nếu giá trên mức hỗ trợ, đường MACD cắt trên đường tín hiệu và phá vỡ mức 25 của RSI.


Ethereum ETH/USDTBiểu đồ 4 giờ của ETH/USDT

Dựa trên biểu đồ 4 giờ, ETH / USDT phục hồi từ vùng hỗ trợ sau khi giảm mạnh, đường MACD nằm dưới đường tín hiệu và dưới mức -100 trong khi RSI dưới 25 cho thấy thị trường đang giảm mạnh. Các nhà giao dịch có thể “Long” nếu giá trên mức hỗ trợ, đường MACD cắt trên đường tín hiệu và phá vỡ mức 25 của RSI.


BITCOIN SV BSVUSDT


 

Biểu đồ 4 giờ của BSV/USDT

Dựa trên biểu đồ 4 giờ, BSV / USDT phục hồi nhẹ từ vùng hỗ trợ sau khi giảm mạnh, đường MACD nằm dưới đường tín hiệu và dưới mức - 2000 trong khi RSI dưới 25 cho thấy thị trường đang giảm mạnh.  Các nhà giao dịch có thể “Long” nếu giá trên mức hỗ trợ, đường MACD cắt trên đường tín hiệu và phá vỡ mức 25 của RSI.


CHAINLINK TOKEN LINK/USD


 

Biểu đồ 4 giờ LINKUSDT

Dựa trên biểu đồ 4 giờ, LINK / USDT phục hồi nhẹ từ hỗ trợ sau khi giảm mạnh, đường MACD dưới đường tín hiệu và dưới mức -0,50 trong khi RSI dưới 25 cho thấy thị trường đang giảm mạnh.  Các nhà giao dịch có thể “Long” nếu giá trên mức hỗ trợ, đường MACD cắt trên đường tín hiệu và phá vỡ mức 25 của RSI.


EOS  EOS/USDT


 

Biểu đồ 4 giờ EOSUSDT

Dựa trên biểu đồ 4 giờ, EOS/USDT phục hồi nhẹ từ vùng hỗ trợ sau khi giảm mạnh, đường MACD bên dưới đường tín hiệu và dưới mức -0,05 trong khi RSI dưới 25 cho thấy thị trường đang giảm mạnh. Các nhà giao dịch có thể theo dõi thị trường trước vì giá có thể đi xuống kiểm tra mức hỗ trợ một lần nữa.


Bitcoin Cash BCHUSDT


Biểu đồ 4 giờ BCH/USDT

Dựa trên biểu đồ 4 giờ, BCH / USDT phục hồi nhẹ từ vùng hỗ trợ sau khi giảm mạnh, đường MACD dưới đường tín hiệu và dưới mức -10 trong khi RSI dưới 25 cho thấy thị trường đang giảm mạnh. Các nhà giao dịch có thể theo dõi thị trường trước vì giá có thể đi xuống kiểm tra mức hỗ trợ một lần nữa.


Polkadot DOT/USD


DOTUSD 4 giờ Biểu đồ

Dựa trên biểu đồ 4 giờ, DOTUSD phục hồi nhẹ từ vùng hỗ trợ sau khi giảm mạnh, đường MACD nằm dưới đường tín hiệu và dưới mức -0,50 trong khi RSI dưới 25 cho thấy thị trường đang giảm mạnh. Các nhà đầu tư có thể theo dõi thị trường trước vì giá có thể đi xuống kiểm tra mức hỗ trợ một lần nữa.


Litecoin LTC/USD


Biểu đồ 4 giờ LTCUSD

Dựa trên biểu đồ 4 giờ, LTC / USDT có một sự phục hồi nhẹ từ mức hỗ trợ quan trọng 76,0 USD sau khi giảm mạnh. Đường MACD bên dưới đường tín hiệu và dưới mức -4,5 trong khi RSI dưới 25 cho thấy thị trường đang trong xu hướng giảm giá mạnh, nhà đầu tư có thể theo dõi thị trường trước vì giá có thể đi xuống để kiểm tra lại vùng hỗ trợ.Thị trường 24x7

ConveyThis