Phân tích kỹ thuật ngày 13/1/2022 bởi sàn giao dịch BITCOINWIN (BCW)

Phân tích
Đăng vào Lượt xem: 64


BTCUSDTBiểu đồ 4H BTC

Từ góc độ của biểu đồ khung 4H, BTC hiện đang nằm trên ngưỡng hỗ trợ 43153 đến 42512, môt khi giá được kiểm tra lại ở ngưỡng hỗ trợ, dự kiến sẽ tiếp tục tăng.

 

Phân tích EMAs và MACD của BTC

Từ góc độ của các chỉ báo, cả hai đường EMA đều cho thấy sự giao nhau tại điểm giao cắt vàng và MACD nằm trên mức 0, điều này cho thấy thị trường chung đã thay đổi xu hướng từ giảm giá sang tăng giá.


ETHUSDT

Biểu đồ 4H ETH

Từ góc độ của biểu đồ khung 4H, ETH hiện đang nằm trên ngưỡng hỗ trợ 3270 đến 3207 và môt khi giá được kiểm tra lại ở ngưỡng hỗ trợ, dự kiến sẽ tiếp tục tăng.

Phân tích EMAs và MACD của ETH

Từ góc độ của các chỉ báo, cả hai đường EMA đều cho thấy sự giao nhau tại điểm giao cắt vàng và MACD nằm trên mức 0, điều này cho thấy thị trường chung đã thay đổi xu hướng từ giảm giá sang tăng giá.


BCHUSDT 


Biểu đồ 4H BCH

Từ góc độ của biểu đồ khung 4H, BCH hiện đang nằm trên ngưỡng hỗ trợ 370 đến 364 và môt khi giá được kiểm tra lại ở ngưỡng hỗ trợ, dự kiến sẽ tiếp tục tăng.

Phân tích EMAs và MACD của BCH

Từ góc độ của các chỉ báo, cả hai đường EMA đều cho thấy sự giao nhau tại điểm giao cắt vàng nhưng MACD nằm dưới mức 0, điều này cho thấy thị trường chung theo xu hướng giảm giá, tạm thời chưa có sự đổi chiều.


LINKUSDT


Biểu đồ 4H LINK

Từ góc độ của biểu đồ khung 4H, LINK hiện đang nằm dưới ngưỡng kháng cự 27.03 đến 26.64, được dự đoán sẽ tiếp tục giảm môt khi giá được kiểm tra lại ở ngưỡng kháng cự.

Phân tích EMAs và MACD của LINK

Từ góc độ của các chỉ báo, cả hai đường EMA đều cho thấy sự giao nhau tại điểm giao cắt vàng và MACD nằm trên mức 0, điều này cho thấy thị trường chung sẽ tăng giá


DOTUSDT

Biểu đồ 4H DOT

Từ góc độ của biểu đồ khung 4H, DOT hiện đang nằm trên ngưỡng hỗ trợ 25.77 đến 25.48, môt khi giá được kiểm tra lại ở ngưỡng hỗ trợ, dự kiến sẽ tiếp tục tăng. 


Phân tích EMAs và MACD của DOT

Từ góc độ của các chỉ báo, cả hai đường EMA đều cho thấy sự giao nhau tại điểm giao cắt vàng và MACD nằm trên mức 0, điều này cho thấy thị trường chung đã thay đổi xu hướng từ giảm giá sang tăng giá. 


BSVUSDT

Biểu đồ 4H BSV

Từ góc độ của biểu đồ khung 4H, BSV hiện đang nằm trên ngưỡng hỗ trợ 111 đến 109, môt khi giá được kiểm tra lại ở ngưỡng hỗ trợ, dự kiến sẽ tiếp tục tăng. 

Phân tích EMAs và MACD của BSV

Từ góc độ của các chỉ báo, cả hai đường EMA đều cho thấy sự giao nhau tại điểm giao cắt vàng và MACD nằm trên mức 0, điều này cho thấy thị trường chung đã thay đổi xu hướng từ giảm giá sang tăng giá.


EOSUSDT

Biểu đồ 4H EOS

Từ góc độ của biểu đồ khung 4H, EOS hiện đang nằm trên ngưỡng kháng cự 2.81 đến 2.77, môt khi giá được kiểm tra lại ở ngưỡng hỗ trợ, dự kiến sẽ tiếp tục tăng.

Phân tích EMAs và MACD của EOS

Từ góc độ của các chỉ báo, cả hai đường EMA đều cho thấy sự giao nhau tại điểm giao cắt vàng và MACD nằm trên mức 0, điều này cho thấy thị trường chung đã thay đổi xu hướng từ giảm giá sang tăng giá.


LTCUSDT

Biểu đồ 4H LTC

Từ góc độ của biểu đồ khung 4H, LTC hiện đang nằm trên ngưỡng hỗ trợ 132 đến 130, môt khi giá được kiểm tra lại ở ngưỡng hỗ trợ, dự kiến sẽ tiếp tục tăng.

Phân tích EMAs và MACD của LTC

Từ góc độ của các chỉ báo, cả hai đường EMA đều cho thấy sự giao nhau tại điểm giao cắt vàng và MACD nằm trên mức 0, điều này cho thấy thị trường chung đã thay đổi xu hướng từ giảm giá sang tăng giá. 


Bài viết được cung cấp bởi BITCOINWIN (BCW)


Thị trường 24x7

ConveyThis