PHÂN TÍCH VÀNG NGÀY GIAO DỊCH CUỐI TUẦN

Mặc dù giá vàng đang trong vùng tích lũy tại đỉnh 1590 - 1550, nhưng không phải chúng ta không có cơ hội giao dịch khi thị trường đi ngang hiện tại. Trong tình hình này chúng ta ưu tiên BÁN đối với vàng. Bởi nếu mua ở vùng đỉnh này sẽ rất rủi ro và trong biểu đồ giờ, chúng ta có thể nhận thấy sự yếu ớt của phe mua trong thời điểm này. Giá nhiều lần bị bán xuống mạnh mẽ ở vùng giá 1570. Chiến thuật để giao dịch vàng ngày giao dịch cuối cùng trong tuần là canh bán khi giá phá mức hỗ trợ 1572 với mục tiêu kì vọng về 1564.


Thịnh Vũ

0 Comments

Bình luận