English en Chinese zh Thai th Indonesian id Malay ms Khmer km Burmese my Tiếng Việt vi

Phân tích

Tỷ giá hối đoái GBP/USD, tỷ giá hối đoái GBP/JPY, ngoài mức chất lượng gần đây

Mỹ cần cắt giảm lãi suất ít hơn BoE nhờ dữ liệu kinh tế mạnh mẽ...

• Tỷ giá GBP/USD từ 1.2676 lên 1.2635
• Cảm thấy Mỹ cần cắt giảm lãi suất ít hơn BoE nhờ dữ liệu kinh tế mạnh mẽ
• Hiện tại, việc giữ túi trong đám mây Ichi tăng dần 1.2631-63 hàng ngày
• Có thể đứt gãy xuống dưới, 1,2639 tăng dần dần 100-DMA, 200-DMA 1,2593 ở dưới
• GBP/JPY cũng thuận lợi ngược lại, 192,23 đến 191,38, USD được lợi nhờ thông số kỹ thuật hơn GBP
• Theo dõi cách xa cao thứ Tư 193,55 gần đây, tốt nhất kể từ tháng 8 năm 2015
• 191,58 giờ, 191,54 100-HMAMA
Hỗ trợ ở mức 191,00 và sau đó là 190,73 Ichi tenkan hàng ngày, 200-HMA 190,29

GBP/USD:

GBP/JPY: