English en Chinese zh Thai th Indonesian id Malay ms Khmer km Burmese my Tiếng Việt vi

Tin Thị Trường

Úc công bố tỷ lệ thất nghiệp ở mức 5.3%

Tỷ lệ thất nghiệp ở ÚC có xu hướng tăng lên trong tháng 8/2019 lên con số 5.3% theo thông tin mới nhất được đưa ra bởi Cục Thống Kê Úc (ABS)

Tỷ lệ thất nghiệp ở ÚC có xu hướng tăng lên trong tháng 8/2019 lên con số 5.3% theo thông tin mới nhất được đưa ra bởi Cục Thống Kê Úc (ABS)


Nhà kinh tế trưởng  của ABS, ông Bruce Hockman cho biết "Tỷ lệ thất nghiệp ở Úc đã tăng 5.3% trong tháng 8/2019. Tỷ lệ tham gia lao động cũng tăng đến 66.2%, đồng thời tốc độ tăng trưởng việc làm cũng tăng trên mức trung bình trong 20 năm qua.


Trong tháng 8/2019 số lượng tuyển dụng tăng khoảng 22,000 người, trong đó lao động full-time chỉ chiếm hơn 7,000 người trong khi lao động part-time chiếm gần 15,000 người. Trong những năm qua, số lượng tuyển dụng tăng 0.3 triệu người (2.5%), mức tăng trên trung bình so với tốc độ tăng trưởng trung bình trong 20 năm qua (2%). Lao động full-time tăng 2,4% và lao động part-time tăng 2.8%. Số giờ làm việc cũng tăng 0.1% trong tháng 8/2019 và 1.7% trong năm qua. 


Tỷ lệ thiếu việc làm vẫn bình ổn ở mức 8.5% trong tháng 8, tăng 0.1 điểm phần trăm so với năm trước. 


Tỷ lệ thất nghiệp cũng vẫn đang ở mức ổn định ở hầu hết các bang và vùng lãnh thổ, trừ Nam Úc (tăng 0.2 điểm phần trăm), Queensland và lãnh thổ phía Bắc  (tăng 0.1 điểm phần trăm) và Tây Úc (giảm 0.1 điểm phần trăm). Trong năm qua, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống ở các khu vực New South Wales, Tây Úc và Lãnh thổ thủ đô Úc và tăng lên ở các khu vực Victoria, Queensland, Nam Úc, Tasmania và lãnh thổ phía Bắc.


Tỷ lệ thất nghiệp theo mùa tăng ít hơn 0.1 điểm phần trăm lên 5,3% trong tháng 8, trong khi tỷ lệ thiếu việc làm tăng lên 8,6%. Tỷ lệ tham gia lao động  theo mùa tăng lên 66,2% và số lao động được tuyển dụng tăng khoảng 35000 người.
Theo fxfactory