USD/JPY Bẫy gấu tập trung vào nguồn cung fibo chính ở trên

Phân tích
Đăng vào Lượt xem: 61

 Được giao dịch bên dưới đám mây hàng ngày lần đầu tiên kể từ tháng 2 vào thứ ba

 

Sau đó, nó đảo chiều cao hơn, thiết lập "bẫy gấu" = thường là tăng

 

Đám mây hàng ngày hiện trải dài vùng 131,69-133,18

 

Bẫy giảm: đặt khi thị trường phá vỡ dưới mức công nghệ nhưng sau đó đảo chiều

 

Phạm vi tăng thêm là 134,89 Fibo, giảm 50% so với mức giảm 139,38-130.40

 

EUR / JPY nhìn thấy phạm vi 135,69 136,64 vào thứ Nam cho đến nay, theo dữ liệu của EUS


Xem thêm tại biểu đồ:
Thị trường 24x7

ConveyThis