USD/JPY bị thụt lùi nhưng biểu đồ hàng ngày mang lại hy vọng cho phe bò

Phân tích
Đăng vào Lượt xem: 51

 Các đường tenkan và kijun được căn chỉnh tích cực củng cố thị trường tăng giá

Phạm vi phục hồi cuối cùng để kiểm tra mức cao 132.44 ngày 5 tháng 4 năm 2002

Chúng tôi đặt điểm dừng cửa mình dưới Fibo 128.00

128.00Fibo là mức thoái lui 76.4% của mức tăng gần đây 126.97 -131.35

Tỷ giá EUR/JPY đạt mức 134.41-136.72 vào thứ năm cho đến nay theo dữ liệu của EBS

Xem thêm tại biểu đồ:


Bài viết được cung cấp bởi ACXFX.

Thị trường 24x7

ConveyThis