USD/JPY biểu đồ chỉ ra mức thử nghiệm lớn về mức cao ngày 5 tháng 4 2002

Phân tích
Đăng vào Lượt xem: 69

 Tỷ giá USD/JPY phá vỡ mức cao nhất năm 2022 131.25 trước đó và đạt 131.35 vào thứ hai

Các đường tenkan kijun ngày càng được căn chỉnh tích cực, đây là dấu hiệu của tăng giá

Phạm vi dành cho mức tăng cuối cùng lớn hơn, hướng tới mức cao nhất ngày 5 tháng 4 2002 132.44

Đặc biệt là trong khi mức thấp 129.80 hôm thứ ba tạo cơ sở cho thị trường

EUR/JPY nhìn thấy phạm vi 137.12-138.06 thứ ba cho đến nay theo dữ liệu EBS

Xem thêm tại biểu đồ:


Bài viết được cung cấp bởi ASX Markets.

Thị trường 24x7

ConveyThis