USD/JPY đóng cửa dưới Fibo chính sẽ dẫn đến mức giảm lớn hơn

Phân tích
Đăng vào Lượt xem: 33

USD/JPY tiếp tục suy yếu, đóng của dưới mức Fibonacci 104.43 104.43 Fibo, mức thoái lui 50% của mức tăng 103.18 – 105.68 tháng 11 EBS Điều đó làm tăng khả năng giảm sâu hơn qua mức Fibo 103.77 103.77 Fibo, mức thoái lui 76.4% của mức tăng cùng tháng 11 Các nỗ lực khôi phục có thể sẽ bị giới hạn bởi Kijun có số 104.47 Pham vi EUR/JPY đã là 123.3123.56 trên EBS Xem thêm tại biểu đồ sau :Bài viết được cung cấp bởi LCM.

Thị trường 24x7