English en Chinese zh Thai th Indonesian id Malay ms Khmer km Burmese my Tiếng Việt vi

Phân tích

USD/JPY Mức tăng lớn nhất từ tháng 10 tập trung vào Fibo chính

Vào thứ 6 USD/JPY đã ghi nhận mức tăng trong 1 ngày lớn nhất kể từ tháng 10

Vào thứ 6 USD/JPY đã ghi nhận mức tăng trong 1 ngày lớn nhất kể từ tháng 10

Động lực 14 ngày vẫn tích cực, củng cố xu hướng tăng

Tập trung vào Fibo 149.17, mức thoái lui 76.4% của mức giảm 151.92-140.27

USD/JPY vẫn bị mắc kẹt giữa đám mây hàng ngày và mức Fibo chính 149.17

Đám mây hàng ngày hiện trải rộng trong vùng 143.58-146.10

EUR/JPY đã nhìn thấy phạm vi 159.84-160.27 theo dữ liệu của EBS

Xem thêm chi tiết ở biểu đồ: