English en Chinese zh Thai th Indonesian id Malay ms Khmer km Burmese my Tiếng Việt vi

Tiền Tệ

Ủy ban Tài chính bổ sung VT Markets làm Thành viên Giải quyết Tranh chấp

Ủy ban Tài chính gần đây đã phê chuẩn VT Markets, một nhà môi giới CFD đa tài sản, làm thành viên mới nhất, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các dịch vụ giải quyết tranh chấp bên ngoài độc lập trong ngành FX.

Ủy ban Tài chính gần đây đã phê chuẩn VT Markets, một nhà môi giới CFD đa tài sản, làm thành viên mới nhất, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các dịch vụ giải quyết tranh chấp bên ngoài (EDR) độc lập trong ngành FX.


Được thành lập vào năm 2015, VT Markets đã nổi bật là nhà môi giới toàn cầu trong giao dịch CFD đa tài sản và hiện đã đạt được danh hiệu uy tín là Thành viên môi giới được phê duyệt của Ủy ban tài chính. Có hiệu lực từ ngày 30 tháng 1 năm 2024, tư cách thành viên này mang lại cho VT Markets và khách hàng của họ nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm bảo hiểm lên tới €20.000 cho mỗi khiếu nại thông qua Quỹ bồi thường của Ủy ban Tài chính.

Ủy ban Tài chính hoạt động như một trung gian hòa giải bên thứ ba trung lập, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết xung đột giữa các nhà môi giới và khách hàng của họ khi các giải pháp trực tiếp không khả thi. Nó cung cấp một giải pháp thay thế hiệu quả để giải quyết các tranh chấp trong thị trường CFD, Forex và tiền điện tử. Nó bỏ qua các quy trình thường phức tạp và tốn thời gian liên quan đến các cơ quan quản lý truyền thống, chẳng hạn như hệ thống trọng tài hoặc tòa án địa phương.

Sự liên kết của VT Markets với Ủy ban Tài chính đặt VT Markets vào một nhóm đa dạng gồm các nhà môi giới và nhà cung cấp dịch vụ độc lập cam kết tăng cường bảo vệ khách hàng và tuân thủ các tiêu chí thành viên nghiêm ngặt.

Là cơ quan EDR độc lập, Ủy ban Tài chính cung cấp nền tảng để giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và nhà cung cấp dịch vụ tài chính của họ. Ban đầu tập trung vào thị trường điện tử Forex, Ủy ban đã mở rộng phạm vi của mình để bao gồm các vấn đề liên quan đến CFD, công cụ phái sinh và chứng nhận nền tảng công nghệ giao dịch.

Ủy ban Tài chính liên tục cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa người tiêu dùng và nhà cung cấp dịch vụ tài chính, thúc đẩy niềm tin và trách nhiệm giải trình trong ngành. Bằng cách bổ sung các thành viên mới như VT Markets và Vittaverse, Ủy ban củng cố vai trò của mình trong việc bảo vệ lợi ích của những người tham gia thị trường tài chính.

Nguồn Leaprate