English en Chinese zh Thai th Indonesian id Malay ms Khmer km Burmese my Tiếng Việt vi

Bạn có thể yêu cầu bao nhiêu mã thông báo ARB? Xem nhanh thông số kinh tế của Arbitrum Token và Airdrop

Đăng vào Lượt xem: 35 Nghe bài viết

Tối nay, Arbitrum đã chính thức công bố ra mắt quản trị DAO và mã thông báo quản trị ARB cho các mạng Arbitrum One và Arbitrum Nova, đồng thời công bố chi tiết về đợt airdrop rất được mong đợi và các yêu cầu về điều kiện airdrop hiện đang mở.

Tổng nguồn cung ban đầu của mã thông báo Arbitrum ARB là 10 tỷ đơn vị, với tỷ lệ lạm phát tối đa là 2% mỗi năm. Về airdrop mã thông báo, 11,62% tổng nguồn cung ban đầu sẽ được airdrop cho người dùng Arbitrum và 1,13% sẽ được airdrop cho kho bạc DAO để xây dựng các ứng dụng được xây dựng trên Arbitrum. . Phân phối mã thông báo cụ thể như sau:

 • - 42,78% (4,278 tỷ đồng) kho bạc Arbitrum DAO;
 • - 26,94% (2,694 tỷ đơn vị) được phân bổ cho nhóm Offchain Labs/nhóm tương lai và các chuyên gia tư vấn;
 • - 17,53% (1,753 tỷ phần) sẽ được phân bổ cho các nhà đầu tư Offchain Labs;
 • - 11,62% (1,162 tỷ phần) đã được phân bổ cho người dùng Arbitrum thông qua airdrop;
 • - 1,13% (113 triệu mã thông báo) được phân bổ cho các ứng dụng xây dựng DAO trên Arbitrum (thông qua airdrop).
 • Kiếm điểm trên Arbitrum One đủ điều kiện để:

  • - Kết nối tiền với Arbitrum One;
  • - Giao dịch trong hai tháng khác nhau;
  • - Được giao dịch trong các khoảng thời gian sáu tháng khác nhau;
  • - Giao dịch trong vòng chín tháng;
  • - Đã thực hiện hơn bốn giao dịch hoặc tương tác với hơn bốn hợp đồng thông minh khác nhau;
  • - Đã thực hiện hơn mười giao dịch hoặc tương tác với hơn mười hợp đồng thông minh khác nhau;
  • - Thực hiện hơn 25 giao dịch hoặc tương tác với hơn 25 hợp đồng thông minh khác nhau;
  • - Đã thực hiện hơn 100 giao dịch hoặc tương tác với hơn 100 hợp đồng thông minh khác nhau;
  • - Tổng số tiền giao dịch được thực hiện vượt quá 10.000 đô la Mỹ;
  • - Thực hiện các giao dịch với tổng giá trị vượt quá 50.000 USD;
  • - Đã thực hiện các giao dịch với tổng giá trị vượt quá 250.000 USD;
  • - Gửi thanh khoản vượt quá 10.000 đô la vào Arbitrum;
  • - Gửi hơn 50.000 đô la thanh khoản vào Arbitrum;
  • - Gửi hơn 250.000 đô la thanh khoản vào Arbitrum;
  • - Đủ điều kiện nhận điểm Arbitrum Nova:
  • - Kết nối tiền với Arbitrum Nova;
  • - Đã thực hiện hơn ba giao dịch;
  • - Đã thực hiện hơn năm giao dịch;
  • - Hơn mười giao dịch đã được thực hiện.

  Số lượng token có thể đổi lấy điểm:

  Bạn có thể yêu cầu bao nhiêu mã thông báo ARB? Xem nhanh thông số kinh tế của Arbitrum Token và Airdrop

  • - Nếu tất cả các giao dịch ví của người nhận airdrop xảy ra trong vòng 48 giờ, 1 điểm sẽ bị trừ.
  • - Một điểm sẽ bị trừ nếu người nhận airdrop có số dư ví dưới 0,005 ETH và ví không tương tác với nhiều hợp đồng thông minh.
  • - Nếu địa chỉ ví của người nhận airdrop được xác định là địa chỉ Sybil trong chương trình tiền thưởng của Giao thức Hop, người nhận sẽ bị loại.

  • Nguồn: PANews
  • https://www.aicoin.com/

Thị trường 24x7

Hồi đáp

duy ly các bạn đọc thêm cho biết nha
Đăng vào 0

Duyên Lý ừm ừmm
Đăng vào 0