English en Chinese zh Thai th Indonesian id Malay ms Khmer km Burmese my Tiếng Việt vi

Giá bitcoin đạt đến thời điểm quan trọng, đây là bẫy tăng giá hay sự điều chỉnh kỹ thuật?

Đăng vào Lượt xem: 114 Nghe bài viết

Giá bitcoin không thể tiếp tục cao hơn trên 36.000 USD. BTC đã điều chỉnh mức tăng và có thể tìm thấy lực mua mạnh gần vùng hỗ trợ 34.200 USD.

Bitcoin đã điều chỉnh mức tăng từ vùng kháng cự 36.000 USD.

Giá đang giao dịch gần 34.700 USD và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.

Có một đường xu hướng tăng chính đang hình thành với mức hỗ trợ gần 34.300 USD trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD (nguồn cấp dữ liệu từ Kraken).

Cặp tiền này phải duy trì trên mức hỗ trợ 34.000 USD để bắt đầu mức tăng mới trong thời gian tới.

Giá Bitcoin giữ mức hỗ trợ

Giá bitcoin đã cố gắng thực hiện một đợt tăng giá khác trên mức kháng cự 35.000 USD. BTC đã vượt qua mức 35.500 USD nhưng phải vật lộn gần mức 36.000 USD. Không có sự kiểm tra nào ở vùng kháng cự 36.200 USD và giá bắt đầu điều chỉnh giảm.

Đã có sự di chuyển xuống dưới mức 35.500 USD và 35.000 USD. Giá thậm chí còn tăng vọt xuống dưới mức 34.500 USD và đường trung bình động đơn giản 100 giờ. Một mức thấp được hình thành gần 34.350 USD và giá hiện đang củng cố các khoản lỗ gần mức thoái lui Fib 23,6% của mức giảm gần đây từ mức dao động cao 35.945 USD xuống mức thấp 34.350 USD.

Bitcoin cũng giao dịch gần 34.700 USD và đường trung bình động đơn giản 100 giờ. Ngoài ra, có một đường xu hướng tăng chính đang hình thành với mức hỗ trợ gần 34.300 USD trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD.

Ở phía tăng điểm, mức kháng cự ngay lập tức là gần mức 35.750 USD. Mức kháng cự quan trọng tiếp theo có thể là gần 35.150 USD hoặc mức thoái lui Fib 50% của mức giảm gần đây từ mức dao động cao 35.945 USD xuống mức thấp 34.350 USD. Một động thái rõ ràng trên mức kháng cự 35.150 USD có thể mở ra cơ hội tiến tới mức kháng cự 36.000 USD.


Mức kháng cự quan trọng tiếp theo có thể là 36.200 USD, trên đó giá có thể tăng lên 37.000 USD. Bất kỳ lợi nhuận nào nữa có thể đưa BTC lên mức 37.500 USD.

Thêm tổn thất bằng BTC?

Nếu Bitcoin không vượt lên trên vùng kháng cự 35.150 USD, nó có thể tiếp tục di chuyển xuống. Hỗ trợ ngay lập tức về mặt giảm điểm là gần mức thấp nhất 34.350 USD và đường xu hướng.

Hỗ trợ chính tiếp theo là gần vùng 35.000 USD. Nếu có một động thái giảm xuống dưới 34.000 USD, sẽ có nguy cơ xảy ra nhiều nhược điểm hơn. Trong trường hợp đã nêu, giá có thể giảm xuống mức 33.200 USD trong thời gian tới.

Các chỉ số kỹ thuật:

MACD hàng giờ – MACD hiện đang giảm tốc độ trong vùng giảm giá.

RSI hàng giờ (Chỉ số sức mạnh tương đối) – Chỉ số RSI cho BTC/USD hiện ở dưới mức 50.

Các mức hỗ trợ chính – 34.300 USD, tiếp theo là 34.000 USD.

Các mức kháng cự chính – 34.750 USD, 35.150 USD và 36.000 USD.

Nguồn Tradingview

Thị trường 24x7