• Giấy phép: NFA, MSB, AUSTRAC,...

  Nạp tối thiểu: Không giới hạn

  Tiền tệ giao dịch: USD, RMB

  Phần mềm: Web

  Đòn bẫy hỗ trợ: 1:125

  Lot hỗ trợ: Liên hệ

  Phương thức thanh toán:

  Tài sản giao dịch: Currency


  Giới thiệu Broker

  LBank chính thức triển khai R&D vào tháng 12/2015 và chính thức ra mắt vào tháng 10/2016. Tầm nhìn của LBank là xây dựng một nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số dựa trên công nghệ hàng đầu thế giới, xây dựng ngân hàng sổ cái dựa trên thế giới blockchain, cung cấp cho người dùng toàn cầu các dịch vụ trao đổi tài sản kỹ thuật số an toàn, chuyên nghiệp và thuận tiện, đồng thời cung cấp vô số các dẫn xuất tài chính tài sản kỹ thuật số và Các kịch bản ứng dụng đa dạng.

  Khác với các sàn giao dịch tập trung truyền thống, LBank sẽ cố gắng xây dựng lấy người dùng làm trung tâm, hướng tới sự đồng thuận của cộng đồng, trao quyền trong cộng đồng, giao phó trách nhiệm cho các nút, trả lại lợi nhuận cho sự đồng thuận và sử dụng LBK như một bằng chứng về quyền và trách nhiệm Biểu tượng, mỏ neo của lợi nhuận.

  Xem thêm

 • Giấy phép: Liên hệ

  Nạp tối thiểu: Liên hệ

  Tiền tệ giao dịch: USD

  Phần mềm: Liên hệ

  Đòn bẫy hỗ trợ: Liên hệ

  Lot hỗ trợ: Liên hệ

  Phương thức thanh toán: Liên hệ

  Tài sản giao dịch: Liên hệ


  Giới thiệu Broker

  Xem thêm

 • Giấy phép: Liên hệ

  Nạp tối thiểu: Liên hệ

  Tiền tệ giao dịch: USD

  Phần mềm: Liên hệ

  Đòn bẫy hỗ trợ: Liên hệ

  Lot hỗ trợ: Liên hệ

  Phương thức thanh toán: Liên hệ

  Tài sản giao dịch: Liên hệ


  Giới thiệu Broker

  Xem thêm

 • Giấy phép: Liên hệ

  Nạp tối thiểu: Liên hệ

  Tiền tệ giao dịch: USD

  Phần mềm: Liên hệ

  Đòn bẫy hỗ trợ: Liên hệ

  Lot hỗ trợ: Liên hệ

  Phương thức thanh toán: Liên hệ

  Tài sản giao dịch: Liên hệ


  Giới thiệu Broker

  Xem thêm

 • Giấy phép: Liên hệ

  Nạp tối thiểu: Liên hệ

  Tiền tệ giao dịch: USD

  Phần mềm: Liên hệ

  Đòn bẫy hỗ trợ: Liên hệ

  Lot hỗ trợ: Liên hệ

  Phương thức thanh toán: Liên hệ

  Tài sản giao dịch: Liên hệ


  Giới thiệu Broker

  Xem thêm

 • Giấy phép: Liên hệ

  Nạp tối thiểu: Liên hệ

  Tiền tệ giao dịch: USD

  Phần mềm: Liên hệ

  Đòn bẫy hỗ trợ: Liên hệ

  Lot hỗ trợ: Liên hệ

  Phương thức thanh toán: Liên hệ

  Tài sản giao dịch: Liên hệ


  Giới thiệu Broker

  Xem thêm

 • Giấy phép: Liên hệ

  Nạp tối thiểu: Liên hệ

  Tiền tệ giao dịch: USD

  Phần mềm: Liên hệ

  Đòn bẫy hỗ trợ: Liên hệ

  Lot hỗ trợ: Liên hệ

  Phương thức thanh toán: Liên hệ

  Tài sản giao dịch: Liên hệ


  Giới thiệu Broker

  Xem thêm

 • Giấy phép: Liên hệ

  Nạp tối thiểu: Liên hệ

  Tiền tệ giao dịch: USD

  Phần mềm: Liên hệ

  Đòn bẫy hỗ trợ: Liên hệ

  Lot hỗ trợ: Liên hệ

  Phương thức thanh toán: Liên hệ

  Tài sản giao dịch: Liên hệ


  Giới thiệu Broker

  Xem thêm