Tóm tắt

Đây là Lần đầu tiên TigViet đánh giá về việc mở tài khoản real và demo, hướng dẫn nạp tiền, dịch vụ chăm sóc khách hàng, giao dịch hằng ngày và độ trượt giá khi giao dịch.

Vào tháng 01-2020 theo kết quả khảo sát thực tế thì về tốc độ giao dịch thì sàn GKFX có tốc độ khá tốt vì thế độ trượt giá của nền tảng này cũng tương đối nhỏ. Đồng thời sàn FXTM cũng tương đối ổn định. Cả 2 sàn tạo tài khoản Demo đều dễ dàng. Đặc biệt là đều có sự kiện cho khách hàng mới.

Về phần chăm sóc khách hàng : Sàn XM đặc biệt nổi trội với các nhân viên tư vấn nhiệt tình nhưng không hề “ làm phiền ” khách hàng. FBS và AETOS cũng không kém. Mặt khác FBS thì cần phải tăng cường trong vấn đề này.